Die Band

DAS IST HERBERGSVATER!


Dominik Angerbauer (Gesang, Gitarre)

 


Lenz Graßl (Keyboards, Gesang)

 


Steffi Keydel (Bass, Gesang)

 


Erwin Lehrl (Gitarre, Gesang)

 

 

 

 

 

 

Maike Panicke (Gesang) – Bild kommt schon noch, nur Geduld!

 


Florian Stetter (Schlagzeug, Gesang)